Hållbar fiskesemester

Fiskenäringen i det stora är i det närmaste motsatsen till hållbarhet. Det kommersiella torskfisket, till exempel, har periodvis varit så kraftigt att torsken riskerat att bli utfiskad. Fiskenäringen har också motsatt sig regleringar där fisket begränsats; ett oerhört kortsiktigt tänkande – efter bara ett par år av torskfiske på den nivå de kommersiella aktörerna vill ha den på skulle den mängd torsk som de skulle kunna fiska upp minskas dramatiskt och i princip hota hela torskfiskenäringen. Men nu är det hållbar besöksnäring som den här sidan handlar om, inte hållbar fiskenäring, så vad har torskfiske med turism att göra? Jo, det finns nämligen hållbar turism som har med fiske att göra.

Flugfiske i Dalarna
Som exempel tänker jag ta flugfisketurism, mer specifikt flugfisketurism till Dalarna. Vid Älvdalens Camping finns Älvdalens Fiskecenter, som anordnar olika flugfiskekurser (och givetvis ger möjlighet till de som redan kan att flugfiska). Österdalälven är en av de bästa älvarna i Sverige (förutom långt uppe norr) för flugfiske; fullt med Harr och Öring. Den nivå som flugfisket bedrivs på innebär ingen som helst risk för utfiskning, till skillnad från torskfisket. Flugfiske i Dalarna är ett bra exempel på hållbar besöksnäring, och dessutom aktiv turism där man gör någonting på sin semester, vilket jag tycker är mycket positivt.

Flugfiske i Dalarna

Nybörjare och experter
Experter behöver naturligtvis inga kurser för att flugfiska, men vi andra kommer att behöva en flugfiskekurs innan vi sätter igång. Älvdalens Fiske erbjuder flera olika kurser på olika nivåer. Grundkurs, påbyggnadskurs, flugfiskeweekends både för nybörjare och de som flugfiskat en del sedan tidigare. Säsongen för flugfiske i Österdalälven börjar i maj och fortgår till och med Augusti. Själv har jag inte provat på flugfiske ännu, men planerna är att göra det i sommar och då just hos Älvdalens Fiskecenter. En hållbar fiskesemester för min del, med andra ord!