Svenska kvalitets- och hållbarhetssystem

ekologisktFör att ett kvalitetssystem ska fungera måste man se besöksnäringen från tre perspektiv: besökare, företag och samhälle. Hållbarhet måste fokusera på ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

En nöjd besökare innebär att:
Ekologiskt – Besökaren styr näringen med aktiva val som stimulerar näringen att utveckla bättre produkter som är hållbara.
Ekonomiskt – Besökaren upplever att produkter är prisvärda och ger ett mervärde.
Socialt – Besökaren känner sig välkommen och visar respekt och förståelse för det lokala samhället och dess miljö, kultur och traditioner.

Ett uthålligt lönsamt företag innebär att:
Ekologiskt – Företaget har en positiv miljöpåverkan.
Ekonomiskt – Företaget genererar vinst, jobb och ekonomisk omsättning.
Socialt – Företaget drivs i harmoni med det omkringliggande samhället.

Besöksnäringen bidrar till en levande region innebär att:
Ekologiskt – Besöksnäringen bidrar till en bättre miljö.
Ekonomiskt – Besöksnäringen skapar arbeten och ekonomisk verksamhet under hela året.
Socialt – Besöksnäringen bidrar till ett bättre liv för boende och företag.

Det är alltså mycket som måste samarbeta för att allt ska stämma, och idag finns inget kvalitetssystem som har ambitionen eller tar ansvar för att samtliga av besöksnäringen sektorer ska uppfylla behov och förväntningar.

Det finns dock stor kompetens och erfarenhet bland de som driver kvalitets- och hållbarhetsmärkning i Sverige, men det krävs ett samspel mellan befintliga aktörer för att utveckla ett övergripande system för hela besöksnäringen. Man måste hitta former för samarbete. Exempel på svenska kvalitetssystem är SHR, SCR, STF, White Guide och ISO 9001. Exempel på svenska hållbarhetssystem är Svanen, Bra Miljöval, KRAV, Den Gröna Nyckeln och Blå Flagg.

Ny blogg!

Varmt välkommen till min nya blogg! Jag som skriver här heter Oskar, och anledningen till att jag startade den här bloggen är för att ha någonstans att vädra mina åsikter kring besöksnäring i Sverige. Det är nämligen ett ämne som jag brinner för då jag anser att vi måste ta mer ansvar för detta. Det är ett område som ständigt ökar, och i takt med det ökar också exempelvis miljöförstöringen. Vi tjänar mycket pengar på turistnäringen, men vi måste lära oss att ta ett ekologisk, socialt och ekonomiskt ansvar om vi vill att det ska hålla i längden och bevara detta för kommande generationer samtidigt som vi gör Sverige mer attraktivt.

Jag kommer alltså att skriva en hel del om detta, men bloggen fungerar också som min personliga plats att ösa ur mig andra tankar och funderingar, till exempel om vad som händer i min vardag och om andra saker som jag tycker är värda att skriva om. Ibland skriver jag lite mer allmänt om exempelvis mina tankar om miljön, ibland kanske jag tipsar om något som jag själv har bra erfarenhet av. Så förvänta er lite allt möjligt med andra ord. Tanken är att jag ska uppdatera bloggen ofta så att den får ett värde för läsarna, men innehållet kan som sagt variera.

Anledningen till att jag är intresserad av besöksnäring är framförallt för att jag är engagerad i vår miljö och vårt samhälle, men också för att jag själv älskar att resa. Jag har med andra ord själv ganska stor erfarenhet av att vara besökare, och jag vet hur viktigt det är att destinationen tar ett ansvar för sina besökare – både för själva besökaren men också från ett hållbart perspektiv vad gäller miljö, samhälle och ekonomi. Jag hoppas att ni tycker om min blogg, och jag tar gärna emot kommentarer!