Om hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring är turismens viktigaste framtidsfråga. Det handlar om en hållbar användning av de resurser som är branschens bas – natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet. Under 2009 spenderade fritids- och affärsresenärer drygt 251,7 miljoner kronor i Sverige. Turistnäringen är en större inkomstkälla för Sverige än vad till exempel järn- och stålexport och den svenska personbilsexporten är, och den ökar kontinuerligt. Den är också sysselsättningsaktiv och skapar många arbeten.

Projekt för kvalitetssäkring
Detta är dock inte gratis för oss, och vi behöver ett system för att kunna säkerställa kvaliteten. Hållbar Besöksnäring är ett projekt som fokuserar på kvalitet och hållbarhet. Det är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Det betyder att våra besökare ska vara nöjda och komma tillbaka så att lönsamheten för företagen ökar, och att företagen ska ta ansvar för de unika värden som verksamheten bygger på.

Kvalitet och Hållbarhet
Kvalitet innebär att uppfylla eller överträffa behov eller förväntningar hos besökaren. När besökaren är nöjd med en vara, tjänst eller upplevelse är god kvalitet uppnådd. Hållbarhet innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer. Det handlar om ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Kvalitet och hållbarhet behöver kunna mätas och kommuniceras. En tidigare besökares omdöme kan till exempel vara en indikation på om en produkt är värd sitt pris. De företag och destinationer som klarar av att möta och överträffa besökarnas förväntningar kommer att vara de som mest kostnadseffektivt kommer att kunna attrahera nya besökare.

Besökare, företag och samhälle
Utmaningen handlar alltså om att växa rätt, och den långa vägen är ofta den bästa vägen till hållbar lönsamhet. Hållbar Besöksnäring är ett långsiktigt projekt, och det handlar helt enkelt om att undersöka hur både besökare, företag och samhälle ska tjäna på besöksnäringen. En nöjd besökare blir en ambassadör som rekommenderar en produkt och en missnöjd besökare innebär motsatsen. Besökaren måste därför kunna vara säker på att det han köper under sitt besök motsvarar de förväntningar han har. Ett företag måste kunna uppfylla besökarnas förväntningar, och man måste säkerställa att våra gemensamma resurser nyttjas ansvarsfullt och inte utnyttjas eller exploateras.