Svenska kvalitets- och hållbarhetssystem

ekologisktFör att ett kvalitetssystem ska fungera måste man se besöksnäringen från tre perspektiv: besökare, företag och samhälle. Hållbarhet måste fokusera på ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

En nöjd besökare innebär att:
Ekologiskt – Besökaren styr näringen med aktiva val som stimulerar näringen att utveckla bättre produkter som är hållbara.
Ekonomiskt – Besökaren upplever att produkter är prisvärda och ger ett mervärde.
Socialt – Besökaren känner sig välkommen och visar respekt och förståelse för det lokala samhället och dess miljö, kultur och traditioner.

Ett uthålligt lönsamt företag innebär att:
Ekologiskt – Företaget har en positiv miljöpåverkan.
Ekonomiskt – Företaget genererar vinst, jobb och ekonomisk omsättning.
Socialt – Företaget drivs i harmoni med det omkringliggande samhället.

Besöksnäringen bidrar till en levande region innebär att:
Ekologiskt – Besöksnäringen bidrar till en bättre miljö.
Ekonomiskt – Besöksnäringen skapar arbeten och ekonomisk verksamhet under hela året.
Socialt – Besöksnäringen bidrar till ett bättre liv för boende och företag.

Det är alltså mycket som måste samarbeta för att allt ska stämma, och idag finns inget kvalitetssystem som har ambitionen eller tar ansvar för att samtliga av besöksnäringen sektorer ska uppfylla behov och förväntningar.

Det finns dock stor kompetens och erfarenhet bland de som driver kvalitets- och hållbarhetsmärkning i Sverige, men det krävs ett samspel mellan befintliga aktörer för att utveckla ett övergripande system för hela besöksnäringen. Man måste hitta former för samarbete. Exempel på svenska kvalitetssystem är SHR, SCR, STF, White Guide och ISO 9001. Exempel på svenska hållbarhetssystem är Svanen, Bra Miljöval, KRAV, Den Gröna Nyckeln och Blå Flagg.

Lämna en kommentar