Sverige har stor potential

Sverige anses vara ett av de länder som har störst potential för tillväxt inom besöksnäringen. Utmaningen är att växa rätt, och det är därför jag med stort intresse följer projektet Hållbar Besöksnäring. Jag inser att det kan vara svårt att få ett grepp om vad det här egentligen handlar om, men det är helt enkelt ett projekt som vill undersöka och testa om man kan skapa en integrerad kvalitets- och hållbarhetsbedömning som Sveriges besöksnäring kan använda.

I researchen har man undersökt och valt ut några internationella märkningssystem som kan vara till hjälp i arbetet, bland annat hur man har kvalitetssäkrat bungyjump i Auckland, testat hållbarheten på klättringscentrum i Edinburgh, skådat gästenkäter i Helsingfors och tittat närmare på hur Sveriges befintliga system ser ut och vilka områden de täcker.

Man måste tänka stort, men man måste också se till de små sakerna eftersom det är allt tillsammans som till slut ger ett bra resultat. Många bäckar små, som man brukar säga, och alla små bäckar måste tillsammans mynna ut i en stor och livskraftig fors som går åt rätt håll när det gäller det ekologiska, ekonomiska och sociala för både besökare, företag och samhälle.

Kvalitet är viktigt för att våra besökare ska kunna rekommendera oss och vilja komma tillbaka, och hållbar användning av resurserna är viktigt både för kort- och långsiktig lönsamhet. Man måste hitta en väg för att branschens företag ska kunna leverera upplevelser som matchar eller överträffar besökarnas förväntningar samtidigt som näringen utvecklas mot en ökad hållbarhet. Det är där som utmaningen ligger.

Lämna en kommentar